“vì khi sống bằng thành
quả lao động của mình,
họ mới thật sự là đan sĩ.” (luật48:8)

Đi vào trong trường chia sẻ ân sủng

Tại đan viện, dâng lên Chúa lời cầu nguyện và công việc mỗi ngày. Một trong những công việc đó là làm bánh kẹo. Hy vọng rằng bánh kẹo của đan viện sẽ là một chút gì đó để bạn thư giản và như là một dấu chỉ nho nhỏ để cảm nhận ân sủng của Thiên Chúa.

Giới thiệu về nhãn hiệu trên bao bì.
Hình hoa ly dại nở trong vườn đan viện vào cuối mùa hạ là tượng trưng cho đời sống đan sĩ học gương cầu nguyện, khiêm nhường và trong sạch của Đức Mẹ. Còn hình nho và lúa mạch là biểu tượng về Đức Kitô và sự phong phú của ân sủng từ Ngài, đồng thời cũng là đặc sản được biết đến của vùng Usa Ajimu này.

Trong cầu nguyện, chúng tôi làm bánh bằng tay theo công thức được những người đi trước truyền lại cho.

hình ảnh:Tình trạng sản xuất
hình ảnh:Tình trạng sản xuất
hình ảnh:Tình trạng sản xuất

Về cách đặt tìm mua bánh

Khách hàng có thể mua bánh của đan viện ở những tiệm bánh bên ngoài. Đây là danh sách các tiệm đó.

Cách đặt hàng bánh

Có thể đặt bánh qua điện thoại, email, hoặc Fax.
Trong trường hợp nào thì cũng xin khách hàng cho biết đầy đủ thông tin, và tải trang dưới đây để kiểm tra về các loại bánh muốn mua cũng như giá cả.

Thông tin cần thiết của khách hàng

①Tên người mua và địa chỉ. Số điện thoại, (nếu đặt bánh bằng fax thì xin vui lòng cho chúng tôi số fax của bạn).
②Khi bạn muốn gửi bánh đến nơi khác địa chỉ của bạn thì vui lòng cho chúng tôi địa chỉ, số điện thoại của nơi bạn muốn gửi đi.
③Tên và số lượng các loại bánh mà bạn muốn mua
④Ngày giờ mà bạn muốn hàng đến-(nếu không qui định giờ thì sau khi chuẩn bị xong chúng tôi sẽ gửi liền)
⑤Các yêu cầu khác v.v.

Về ngày gửi hàng

Xin lưu ý, vì tất cả các loại bánh đều làm bằng tay, hoặc do chờ nhập nguyên liêu có thể không gửi ngay được nên nếu đặt hàng với số lượng nhiều vui lòng đặt trước một tháng thì chúng tôi sẽ giao hàng đúng ngày mong đợi hơn.
★Các loại bánh nướng mềm, thường được làm sau khi có đơn đặt hàng.
★Sẽ mất một khoảng thời gian nếu bạn đặt hàng với số lượng nhiều hoặc nhiều loại khác nhau vào mùa bận rộn (khoảng từ tháng 9-12).

Từ khi đặt hàng đến khi giao hàng theo trình tự sau

Xin chọn loại bánh muốn mua

Tải đơn đặt hàng và bảng giá dưới đây, kiểm tra lại muốn đặt loại bánh nào với số lượng bao nhiêu.

Xin đặt hàng qua điện thoại, hoặc email, hoặc FAX.

Trường hợp đặt bánh bằng điện thoại

Nếu đặt hàng bằng điện thoại xin cho biết đầy đủ thông tin khách hàng qua điện thoại.
■Số điện thoại bàn: 0978-48-2711(Nhật Bản)
■Giờ nhận điện thoại: ngày thường (trừ ngày Chúa Nhật)
■9:00~11:30, 13:30~16:30
※Do chương trình riêng của đan viện đôi khi không trực điện thoại.

Trường hợp đặt bánh bằng mail form

Xin vui lòng ghi những thông tin cần thiết trong trang liên kết.

Trường hợp đặt hàng bằng cách FAX

Nếu đặt hàng qua FAX, bạn có thể tải đơn đặt hàng và điền đầy đủ loại bánh cùng số lượng bạn muốn mua.
Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này là xin khách hàng vui lòng điền thông tin khách hàng vào một tờ giấy khác và FAX cho chúng tôi.
■Số Fax: 0978 48 2766

Sau đó người phụ trách sẽ liên lạc thông báo với bạn về tổng số tiền phí, bao gồm tiền bánh, tiền thuế, tiền chuyển hàng.

Xin vui lòng trả tiền vào ngân hàng sau.

địa chỉ ngân hàng
Tên ngân hàng : 楽天銀行(Rakuten Ginko)
Tên chi nhánh : 第三営業支店(Daisan Eigyo Siten)
Số chi nhánh : 253
Các mục gửi tiền : 普通預金 (Futu Yokin)
Số tài khoản : 7134804
Tên tài khoản : 宗教法人トラピスト安心院の聖母修道院
(Shukyo Hojin Torapisuto Ajimu no Seibo Shudoin)

Chúng tôi xin lỗi vị sự bất tiện này, nhưng phí chuyển tiền sễ do người mua trả.

Sau khi đã kiểm tra tiền đã trả, chúng tôi sẽ gửi hàng thông thường là theo bưu điện.
(không nhận chỉ định cách giao hàng)

Đơn đặt hàng
Di chuyển lên đầu trang