ComorebiosThông tin đan viện trappist
Ajimu bằng tiếng Việt

Loại

Trang đặc biệt trong tháng

Lời nói đầu

Cảm ơn bạn đã đến thăm.

Chúng tôi vui mừng thông báo trang web chính thức của đan viện Thánh Mẫu Trappist Ajimu.

Giới thiệu về lịch sử của Dòng Xitô (Trappist), lịch sử đan viện của chúng tôi, các thói quen hàng ngày và các giá trị trong đời sống đan tu, con đường trở thành một nữ tu và các sản phẩm của chúng tôi.

Ngoài ra, trong blog này, chúng tôi sẽ cung cấp những tin tức, câu chuyện nhỏ , v.v. mà không thể đưa vào trang chủ. Mời các bạn xem qua.

Chúng tôi mong muốn được làm việc với bạn trong tương lai.

Di chuyển lên đầu trang